Få statistik för utvalda tidsperioder

Många reser med tåg till och från jobbet. För dessa användare av tågstatistik.se är det inte särskilt intressant att få reda på hur punktligheten är dagtid och nattetid.

Därför kan kan man nu välja vilka tidsperioder som ska inkluderas i statistiken. Om man t.ex. väljer ”Morgon 05:00 — 08:59″ och ”Eftermiddag 16:00 — 18:59″ när man beräknar punktlighetsstatistik räknas endast tåg med ordinarie ankomsttid under dessa tidsintervall in, övriga ankomster filtreras bort.

Genom att jämföra statistik beräknad på olika tidsintervall kan man t.ex. se att i januari 2013 var punktligheten mellan Stockholm C och Uppsala C 68% för morgonpendlarna, men hela 82% för resenärer som reste dagtid!

I detta exempel har 3 minuter används som gräns för när ett tåg anses vara försenat, eftersom få chefer håller med om att man är punktlig om man kommer en kvart sent till jobbet. Inställda tåg har även räknats som försenade.

Punktlighetstatistik Stockholm – Uppsala 2013, morgontrafik

Punktlighetstatistik Stockholm – Uppsala 2013, dagtrafik

Det finns ingen officiell statistik över tågförseningar i Sverige

Officiell statistik för ett visst område kan inte vem som helst ta fram. I Sverige är ”officiell statistik” statistik som tas fram av den myndighet som är statistikansvarig för ett visst område under förutsättning att statistiken håller tillräckligt hög kvalitet. Det finns runt 25 myndigheter som är statistikansvariga för olika områden i Sverige.

Ur lag (2001:99) om den officiella statistiken:

”Om symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, används för annat än den officiella statistiken, kan allmän domstol vid vite förbjuda fortsatt användning av symbolen eller beteckningen.”

”Officiell statistik” är alltså en kvalitetsmärkning som regleras i lag.

Många tågbolag publicerar statistik över den egna trafiken. Vissa gör det bra, andra lite sämre. Oavsett kvalitet är deras statistik förstås inte officiell, eftersom det inte är statistik som staten satt sin kvalitetsstämpel på.

Vad som är mer intressant, och kanske kan komma som en överraskning, är att Trafikverkets statistik över tågförseningar inte heller är officiell. Trafikverket är inte statistikansvarig myndighet för trafik och transporter, det är nybildade myndigheten Trafikanalys. De publicerar officiell statistik om tågtrafik på http://www.trafa.se/sv/Statistik/Bantrafik/, dock ingår där ej ännu statistik över tågförseningar.
All statistik som Trafikverket publicerar på sin hemsida är offentlig, i den meningen att vi kan ta del av den. Den är däremot inte ”kvalitetsmärkt” av staten.

Trafikverket tar även fram statistik som endast görs tillgänglig för tågbolagen. Den statistiken är varken offentlig eller officiell.