Manual

Tågstatistik.se har en databas innehållande all av Trafikverket publicerad persontågtrafik sedan 1 januari 2010. Databasen fylls på dagligen.

För att arbeta med databasen, välj först förseningsmått. Observera att restidsvariation endast kan beräknas på sträckor. Välj även vilken period förseningsmåttet ska beräknas på, sträcka/område/station av intresse, samt vilka operatörer som ska ingå i statistiken.

Välj även vilken förseningstolerans som ska användas. 3 minuter förseningstolerans innebär exempelvis att tåg som ankommer upp till 3 minuter efter annonserad ankomsttid ej betraktas som försenade. Noggrannheten är hela minuter. I statistik från Trafikverket räknas i allmänhet 5 minuter som ”i tid” (mellanliggande stationer redovisas ej).

Man kan slutligen välja att aggregera statistiken. Vissa förseningsmått redovisas per tågoperatör, övriga per station. Genom att aggregera resultatet särredovisas inte tågoperatörer/stationer.

När alla val är gjorda, klicka på ”Hämta statistik”. Observera att beroende på förseningsmått, mängden data som urvalet av period, stationer och och operatörer omfattar, minnes- och beräkningskapacitet på servern samt övrig serverbelastning kan beräkningen ta åtskilliga minuter. Om urvalet inte var giltigt, t.ex. man gjort ett urval av stationer kombinerat med operatörer som inte trafikerar valda stationer, kommer texten ”Ogiltig databasfråga” visas.

Exportera resultat

När resultatet har levererats kan man klicka på ”Exportera resultat i semikolonseparerat CSV-format” för att ladda hem resultatet för behandling i exempelvis Excel.

Sträckor och områden

Utöver enskilda stationer kan man välja att beräkna statistik på områden (grupper av stationer) eller sträckor.

En sträcka omfattar alla tågavgångar som har en annonserad avgångstid vid den ena stationen, och en annonserad ankomsttid vid den andra oavsett riktning. Förseningsmått kan beräknas separat i varje riktning, eller aggregerat.

Ett område omfattar alla tågavgångar som ankommer eller avgår från utvalda stationer, oavsett vilka stationer de avgick från eller har som destinationer.